سوابق اجرایی ما ...

ردیف کارفرما موضوع مورد پیمان ومحل اجرا
۱ شرکت آتی ساز طراحی ،اجرا و نگهداری فضای سبزفاز ۳ پروژه اوین
۲ اداره کل تربیت بدنی استان تهران بازسازی سیستم آبیاری و اجرای فضای سبز مجموعه ورزشی تختی تهران
۳ شرکت تولید مسکن طراحی ،تهیه ، کاشت گل و گیاه مجتمع تجاری زیتون
۴ شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو طراحی ،اجرا و نگهداری فضای سبز محوطه دفتر مرکزی شرکت عمران و تولیدی نیرو
۵ شرکت آتی ساز طراحی ،تهیه ، حمل ، کاشت گل و گیاه زینتی برجهای سه گانه پروژه نمک آبرود
۶ یادمان سازه مشاوره ،تهیه و کاشت قسمت ورودی برج میلاد
۷ شهرداری منطقه ۲ احداث و توسعه فضای سبز در سطح محدوده منطقه ۲
۸ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران مشاوره ،نگهداری فضای سبز فدراسیون باغ موزه هنر ایران
۹ سرمایه گذاری پارس عمران طراحی ، مشاوره وتهیه گل و گیاه زینتی و اجرای فضای سبز مجتمع مسکونی جام جم همت
۱۰ فدراسیون تکواندو مشاوره ،نگهداری فضای سبز فدراسیون تکواندو
۱۱ سازمان فرهنگی شهرداری طراحی، مشاوره واجرای فضای سبز بخشی از بوستان ولایت
۱۲ هیات امنای شرکت آتی ساز طراحی ،اجرای فضای سبز مجتمع مسکونی روژان
۱۳ شرکت توسعه فضای فرهنگی شهرداری تهران طراحی ، مشاوره واجرا فضای سبز موزه شهید بهشتی
۱۴ شرکت ریل پرداز سیستم طراحی ، اجرای فضای سبز کارخانه ریل پرداز سیستم
۱۵ شرکت ایران سازه محوطه سازی برج سایه دروس  
۱۶ شرکت پارس گرما اجرای فضای سبز پروژه شهید دوران ( مهام پارچین )
۱۷ شرکت آرمان شهر فدک محوطه سازی و بهسازی ورودیهای راه آهن تهران