نگهداری و اجرا

نگهداری و اجرای پروژه های شما با استفاده از بهترین متریال و کادری متخصص

برخی از پروژه های نگهداری و اجرا ....

 • نگهداری فضای سبز توسط باغبان های ماهر زیر نظر مهندسین مجرب بطور ماهیانه و سالیانه به همراه توسعه و بازسازی محوطه پروژه های انجام شده.
 • احداث و اجرای فضای سبز در سطح محدوده منطقه دو ( کارفرما شهرداری منطقه دو )
 • طراحی و اجرای فضای سبز مجموعه ورزشی تختی تهران ( اداره کل تربیت بدنی استان تهران )
 • طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز مجتمع تجاری زیتون ( شرکت تولید مسکن )
 • طراحی و اجرا و نگهداری فضای سبز فاز ۳ پروژه اوین ( شرکت آتی ساز )
 • طراحی  و اجرا و نگهداری فضای سبز محوطه پروژه حکمت ( شرکت تولید نیرو )
 • نگهداری باغ موزه هنر ایران ( سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران )
 • طراحی و اجرای فضای سبز پروژه نمک آبرود ( شرکت آتی ساز )
 • طراحی و اجرای فضای سبز محوطه دفتر مرکزی شرکت ساختمانی معلم
 • مشاوره و طراحی شهرک مسکونی جم ( شرکت نفت و گاز پارس جنوبی )
 • طراحی تفرجگاه محله ۲ فاز ۱ شهر جدید پردیس
 • طراحی و اجرای فضای سبز روبروی بلوک ۲۳ فاز ۲ شهرک آتی ساز
 • طراحی و اجرای محوطه ورودی فاز ۲ شهرک آتی ساز
 • اجرای فضای سبز شهرک مسکونی شاهین دژ ( کارفرما شرکت آتی ساز )
محوطه سازی - نگهداری و اجرا
محوطه سازی - نگهداری و اجرا